Theatergroep voor acteurs met een verstandelijke beperking

De Balder Borrel

Op 12 januari 2016 kwamen na de eerste repetitie de acteurs, het bestuur, de regisseur, Kade40 personeel en enkele betrokkenen bij elkaar om het glas te heffen op de start van het Balder Theater. Er werd volop gelachen, gedronken en gegeten, de sfeer was uitermate positief. De verwachtingen zijn hoog gespannen. Als de sfeer op de borrel een indicatie is voor wat er in de toekomst mogelijk is, dan is dat erg hoopvol.

Koert Dekker is Ridder in de Orde van Oranje-Nassau

Onze secretaris Koert Dekker heeft op 26 april 2016 uit handen van de Rotterdamse burgemeester Aboutaleb een koninklijke onderscheiding gekregen. Het heeft Zijne Koninklijke Hoogheid behaagd om Koert te benoemen tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau! Wij zijn natuurlijk super trots op Koert. Met een gezellige lunch en borrel hebben we op de dag van de lintjesregen Koert in het zonnetje gezet. Namens alle medewerkers van Balder Theater: GEFELICITEERD KOERT! 

Balder Theater in Tsjechië

Op 10 november hebben Maurice en Koert deelgenomen aan de internationale conferentie over dramatherapie op de universiteit van Olomouc (Tsjechië). Na een presentatie over onze ontstaansgeschiedenis, hebben we vragen van studenten, leraren, begeleiders en theatermakers beantwoord tijdens een forumdiscussie. 

's Middags hebben zij een intensieve workshop gegeven, waarbij de werkwijze van de repetities van de Verhalenfabriek werd gebruikt. Het leverde hilarische, ontroerende en verrassende scenes op... in het Tsjechisch!

Balder Theater ontvangt donaties

Als startende onderneming zijn we heel blij met alle vormen van financiele ondersteuning. Tot ons grote genoegen (en met lichte verbazing) kunnen we melden dat we twee fantastische donaties hebben gekregen. We willen de donateurs van harte bedanken en zullen de beschikbaar gestelde gelden zo nuttig mogelijk besteden.

Samenwerking met de bibliotheek

We zijn druk in overleg met de bibliotheken van Vlaardingen en Schiedam om de voorstelling De Verhalenfabriek in 2017 voor alle jonge lezertjes te spelen. We laten zien hoe je een verhaal maakt en hoe je dat op het podium kan laten zien. 

Naast het spelen van scenes uit de voorstelling, gaan we met de kinderen aan de slag om net zulke spannende, ontroerende of vrolijke scenes te maken. Iedereen heeft een verhaal in zich!