Theatergroep voor acteurs met een verstandelijke beperking

All The World's A Stage

All the world's a stage,
And all the men and women merely players;
They have their exits and their entrances,
And one man in his time plays many parts.

Act II – Scene VII - As You like it –

William Shakespeare

VISIE

De beroemde tekst van William Shakespeare stelt dat alle mensen in deze wereld op het toneel staan en kort hun rol spelen. Elk individu vertolkt zelfs meerdere rollen. De podiumkunsten zijn daarbij de spiegel op dat wereldtoneel. Theatermakers tonen verhalen van alle dag vanuit een getordeerd perspectief. Door verhalen te vertellen op het podium, kunnen theatermakers een bijdrage leveren aan de kwaliteit van bestaan. De podiumkunsten brengen schoonheid, ontroering, vermaak en reflectie op het leven zelf. De confrontatie met onverwachte, bijzondere en emotionele opvoeringen kunnen de toeschouwer raken en/of verbazen. Dit zet (hopelijk) aan tot nadenken.

Ondanks modernisering en professionalisering van de zorg, het dwingende overheidsbeleid van participatie en integratie en de hype van tv-programma’s rond mensen met een verstandelijke beperking, bestaat er een hardnekkig negatief/naïef beeld rond deze doelgroep. Je zou kunnen stellen dat zij veelal in de coulissen staan, liefst onzichtbaar, roerloos en zwijgzaam. De reden daarvoor zijn velerlei. Vooroordelen, verwachtingen, onwetendheid, eisen van de moderne tijd zorgen ervoor dat mensen met beperkte verstandelijke vermogens moeilijk mee kunnen komen.

Balder Theater wil middels theatervoorstellingen en theatereducatie met acteurs met een verstandelijke beperking een lans breken voor deze kwetsbare groep. We bestrijden de hartvochtige, negatieve vooroordelen, waarbij we de realiteit niet uit het oog willen en moeten verliezen. De acteurs staan en tonen zich letterlijk in hun kracht op het toneel en staan niet aan de zijkant verscholen in de coulissen. Zij bieden als theatermakers schoonheid, ontroering, vermaak en reflectie.

KRACHT

Het spel en de inzet van deze acteurs is bijzonder en dat inspireert om met hen verhalen te vertellen. Ze hebben een ongebreidelde kijk op de wereld om hen heen. In hun spel zijn ze naïef, onbekommerd, grenzeloos en opportunistisch. En ze zijn zich daarvan weinig bewust. Dat maakt het eerlijk, oprecht en ongeveinsd. Die ongeremdheid zorgt voor een onuitputtelijke bron van ingevingen, verrassende inzichten en theatraal onverwachte uitingen.

Ze hebben een fysiek singuliere beeldtaal. Zijn niet belast met overbodige, theoretische, dogmatische en/of geborneerde remmingen. Ze kunnen en willen zich overgeven aan en intens inleven in een eigen wereld met ideeën en fantasieën die absurd, abnormaal, afwijkend, apart, avontuurlijk, bevreemdend, bijzonder, buitengewoon, bizar, buitenissig, curieus, dwaas, eigenaardig, exceptioneel, excentriek, gek, grappig, grillig, fenomenaal, gedenkwaardig, interessant, merkwaardig, onalledaags, onbegrijpelijk, onconventioneel, ongekend, ongewoon, onnavolgbaar, opmerkelijk, opvallend, opwindend, oorspronkelijk, origineel, raar, singulier, speciaal, specifiek, uitzonderlijk, uniek, typisch, verbazingwekkend, vreemd, wonderlijk, zonderling en/of zeldzaam zijn.

Juist op het toneel beleven zij geen beperking, omdat het toneel een plek is waar geen regels, conventies of beperkingen bestaan, anders dan die op dat moment daar worden gecreëerd. Daarmee kan het een onverwacht spiegelbeeld zijn richting de maatschappij en op de vastgeroeste, clichématige en triviale werkelijkheid van alle dag. De artistieke waarde van deze acteurs binnen de voorstellingen die we bij Balder Theater ontwikkelen is het primaire middel, om de doelstellingen rond educatie, zelfontplooiing, maatschappelijke reflectie en emancipatie te bewerkstelligen.