Theatergroep voor acteurs met een verstandelijke beperking

Waarom Balder Theater?

Balder is de Germaanse god van het licht en de lente. Hij staat voor vreugde, zuiverheid, schoonheid, onschuld, verzoening, wijsheid en welsprekendheid. Hij had een goed karakter, was vriendelijk, wijs en welsprekend, hoewel hij weinig macht had. Hij woonde in het paleis Breidablik samen met zijn vrouw Nanna. Zolang hij leefde zou het paleis waarin hij woonde licht over de aarde verspreiden. Zijn rechtvaardigheid en zijn goede humeur deden iedereen de sombere tijden vergeten! Zijn leven en uiteindelijke dood laten zich lezen als een traditioneel Grieks Drama, bakermat van de moderne podiumkunsten.

En dat is nou precies wat Balder Theater ook wil; iedereen de sombere tijden doen vergeten.

De mythe van Balder

Balder is een goedaardige god uit de Scandinavische mythologie. Hij was een zoon van Odin en Frigg. Zijn vrouw was Nanna en zijn zoon Forseti.

Als jongeman werd Balder gekweld door nachtmerries waar zijn dood in werd voorspeld. De goden in Asgard wisten met deze dromen geen raad, omdat de zachtaardige god deze kwellingen beslist niet verdiende. Odin reed naar het dodenrijk en vernam daar van een zieneres dat Balder met een tak zou worden gedood door zijn broer Hodr. Intussen bedacht Frigg, de moeder van Balder, een plan om hem te redden. Ze trok door de negen werelden en liet alles en iedereen zweren Balder geen kwaad te doen. Tot Odins opluchting leek het plan geslaagd. Toen de goden Balders onkwetsbaarheid op de proef stelden door hem met stenen en speren te bekogelen bleef hij ongedeerd. Iedereen was verheugd, behalve Loki. In de gedaante van een oude vrouw bezocht hij Friggs paleis. Daar vertelde Frigg hem in vertrouwen dat alle schepsels hadden beloofd Balder niet te krenken, behalve de maretak, een zo zwakke plant dat er geen gevaar van te duchten viel. Loki sneed wat maretak af. In zijn gewone gedaante bezocht hij de samenkomst van de goden, waar iedereen Balder bekogelde, behalve de blinde Hodr. Veinzend dat hij Hodr een pleziertje gunde, gaf hij hem de maretak en stuurde zijn worp. De tak doorboorde Balder, die op slag dood was. Op verzoek van Frigg ging Balders broer Hermod daarop naar Hel, om een losprijs voor Balder aan te bieden. Intussen werden de lichamen van Balder en Nanna, die van verdriet was gestorven, op een brandstapel op een schip gelegd. Het schip dreef brandend de zee op. In de onderwereld wilde Hel alleen aan Hermods verzoek voldoen om Balder vrij te laten mits ‘alles en iedereen in de negen werelden, dood en levend, om hem weende.’ Boodschappers werden uitgezonden en al spoedig weenden zelfs de stenen. Maar Thokk, een oude reusvorstin, huilde niet mee, met de woorden ‘laat Hel behouden wat zij heeft.’ De goden waren hierdoor zo van slag, dat ze niet direct beseften dat Thokk Loki in vermomming was. Hoe dan ook, Balder bleef bij Hel.

De mensen geloofden dat Balder na Ragnarok zou verrijzen in een nieuwe wereld, een groen land dat uit de zee zou opwellen. Evenals de ‘ondode’ Koning Arthur van de Kelten, zou Balder later heersen over een door rampen gelouterde wereld.